OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem natječaja, objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Općine Sikirevci, od 20.02.2024. godine za imenovanje na određeno vrijeme na radno mjesto –  Viši/a referent/ica – Koordinator/ica projekta Zaželi 4 „ZA žene – ZA zajednicu“ – 1 izvršitelj/ica donesena je konačna odluka o odabranom kandidatu.

Odlukom o odabiru općinskog načelnika na radno mjesto – Viši/a referent/ica – Koordinator/ica projekta Zaželi 4 „ZA žene – ZA zajednicu“  izabrana je Izabela Đuzel.

Sukladno članku 25. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) rješenje o imenovanju dostavit će se izabranom kandidatu te ostalim kandidatima.

Osobama prijavljenim na ovaj natječaj, a koji se ne smatraju kandidatima sukladno članku 21. Zakona, ne dostavlja se rješenje o imenovanju.

Sikirevci, 08. ožujka 2024. godine

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Andrijana Ravnjak, mag. oec.

Skip to content