Odluka o isplati jednokratne prigodne pomoći-Božićnice iz Proračuna Općine Sikirevci umirovljenicima s prebivališta Općine Sikirevci za 2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”11/21) „Službeni glasnik Općine Sikirevci“1/22.), Načelnik Općine Sikirevci dana 08. …

Read more

Javni poziv za zapovjednika VZO Sikirevci

Na temelju članka 15. stavak 1. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog …

Read more

O D L U K A O USVAJANJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU SIKIREVCI U 2024. GODINI

Na temelju članka 5. stavka 1. i članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« …

Read more

Skip to content