JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA „ZA ŽENE – ZA ZAJEDNICU“ – ZAŽELI 4 U OPĆINI SIKIREVCI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače …

Read more

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SIKIREVCI NA PROJEKTU ZAŽELI 4 „ZA žene – ZA zajednicu“

Na temelju članka 5., 28. stavak 3. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi …

Read more

Skip to content