OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
OBAVIJEST - PLAN DERATIZACIJE
21.3.2017.


IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
17.2.2017.
Obveza dostave PROR-POT obrazaca za udruge i druge neprofitne organizacije

          Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.) neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti Obrazac PROR-POT do 28. veljače 2017. godine (poveznica za preuzimanje), kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. Obrazac PROR-POT se ne dostavlja Ministarstvu financija već samo davatelju financijskih sredstava iz javnih izvora.
           
            U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca.
           
            Popunjene Obrazce dužni ste dostaviti davatelju financijski sredstava najkasnije do 28.veljače 2017. godine za 2016. godinu.

              Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

           obrazac PROR-POT.pdf
           obrazac PROR-POT.doc


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
16.2.2017.
Javne objave

          Financijski izvještaji 2016.
          Donacije 2016.


          OBAVIJEST ČLANOVIMA RASPUŠTENOG OPĆINSKOG VIJEĆA


OBAVIJIJESTI I ODLUKE POVJERENIKA
8.2.2017.


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
7.2.2017.
OBAVIJEST
5.1.2017.

- prethodne stranice-