JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA „ZA ŽENE – ZA ZAJEDNICU“ – ZAŽELI 4 U OPĆINI SIKIREVCI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021 – 2027., Kodni broj SF.3.4.11.01.0104. od 14. veljače 2024. godine te članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 11/21., “Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br. 1/22, 7/23.), općinski načelnik Općine Sikirevci objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA „ZA ŽENE – ZA ZAJEDNICU“ – ZAŽELI 4 U OPĆINI SIKIREVCI

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Općini Sikirevci su dodijeljena bespovratna sredstva (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina).

U privitku se nalazi obrazac za prijavu i pregled potrebnih dokumenata.

1 – Javni poziv – Krajnji korisnici – Zaželi Sikirevci

1a – Obrazac prijave

1b – Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Suglasnost

Skip to content