JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI

Na temelju članka 97. st.1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) obavještavamo Vas o javnoj raspravi o PRIJEDLOGU
IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će deset (10) dana u vremenu od 25.09.2023. godine do 04.10.2023. godine.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Sikirevci, Ul. Ljudevita Gaja 4/A, 35224 Sikirevci , svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održati će se 27.09.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Sikirevci, općinska
vijećnica, ul. Ljudevita Gaja 4/A,35224 Sikirevci. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
– uputiti u pisanom obliku na Općinu Sikirevci, Ul. Ljudevita Gaja 4/A, 35224 Sikirevci
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općinskom načelniku Općine Sikirevci / Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja
4/A,35224 Sikirevci ili na adresu elektroničke pošte:opcina.sikirevci@gmail.com najkasnije do 04.10.2023. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Također molimo za izdavanje mišljenja/očitovanja/suglasnosti sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19 i 67/23).

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.drv.

oBAVIJEST

Skip to content