OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem javnog natječaja u “Narodnim Novinama” od 04.03.2022. godine, broj 1531 za imenovanje na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci, na radno mjesto – Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica donesena je konačna odluka o odabranom kandidatu.

Temeljem rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti s kandidatima, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika u Jedinstveni upravni odjela na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica predložilo je općinskom načelniku kandidatkinju Mateu Nikolić. Odlukom o odabiru općinskog načelnika prijedlog je usvojen.

Sukladno članku 25. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) rješenje o imenovanju dostavit će se kandidatkinji prijavljenoj na natječaj.

Osobama prijavljenim na javni natječaj, a koji se ne smatraju kandidatima sukladno članku 21. Zakona, ne dostavlja se rješenje o imenovanju.

 

Sikirevci, 24.3.2022.

 

                                                                                    PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                      Antonija Aračić Radman, mag.iur.

Skip to content