Odluka o isplati jednokratne prigodne pomoći-Božićnice iz Proračuna Općine Sikirevci umirovljenicima s prebivališta Općine Sikirevci za 2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”11/21) „Službeni glasnik Općine Sikirevci“1/22.), Načelnik Općine Sikirevci dana 08. studenog 2023. godine donio je  Odluku o isplati božićnice umirovljenicima u 2023. godini. Pravo na pomoć/božićnicu ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Sikirevci,  u iznosu od 30,00 eura (226,04 kn) čija ukupna primanja koja primaju po osnovi mirovine ne prelaze iznos od 270,00 EUR mjesečno. Božićnica će se isplaćivati od 11. prosinca 2023. do 20. prosinca 2023. u vremenu od 8,00 do 13,30 sati. Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu božićnice na način utvrđen Odlukom, dužni su prilikom isplate službenoj osobi dostaviti, zahtjev, presliku osobne iskaznice i presliku zadnjeg odreska od mirovine.

BOZICNICA-ZAHTJEV

Odluka načelnika -o-isplati-božićnice-umirovljenicima-2023

OBAVIJEST Odluka o isplati jednokratne prigodne pomoći

Skip to content