OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA VAŽEĆIH UGOVORA O ZAKUPU DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI

Sukladno Pravilniku o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 28/43), Općina Sikirevci je pripremila Anekse o revalorizaciji naknade iz Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Sikirevci. Revalorizacija zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, provodi se u slučaju kada je prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) jednak ili veći od 103,0 u odnosu na prethodnu godinu i to za indeks tog uvećanja.

Ovim putem pozivamo sve zakupnike državnog poljoprivrednog zemljišta kojim imaju zaključene  Ugovore na rok do 50. godina  da, što je prije moguće prije, odu kod Javnog bilježnika Ruža Medunić, Trg pobjede 10., 35000 Slavonski Brod kako bi ovjerili predmetne Anekse.

Ovjereni 1 (jedan) primjerak Ugovora dostavlja se u Općinu Sikirevci, najkasnije do 15.srpnja 2024. kako bi se u rok od 5 dana nakon ovjere dostavilo Ministarstvu poljoprivrede na znanje.

Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing.drv, v.r.

OBAVIJEST REVALORIZACIJA UGOVORA O ZAKUPU

Skip to content