OGLAS za zapošljavanje na određeno vrijeme Viši/a referent/ica – Voditelj/ica projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ IV

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)¸samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., kodni broj: SF.3.4.11.01.0104 od 14. veljače 2024. godine za projekt ZAŽELI „ZA žene – ZA zajednicu“ IV, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci raspisuje

OGLAS

za zapošljavanje na određeno vrijeme Viši/a referent/ica – Voditelj/ica projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ IV

Raspisuje se oglas za prijem u radni odnos, na puno radno vrijeme za radno mjesto Viši/a referent/ica – Voditelj/ica projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ IV – 1 izvršitelj/ica, sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem ili stručnim prijediplomskim studijem ili stručnim kratkim studijem društvene, humanističke ili tehničke struke, na određeno vrijeme do 34 mjeseca odnosno do okončanja svih projektnih aktivnosti. Osim posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete utvrđene čl. 12 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Oglas-VODITELJ-VODITELJICA -ZAŽELI IV – OPĆINA SIKIREVCI

opis poslova i podaci o plaći – voditelj

Izjava-o-dozvoli-obrade-osobnih-podataka – Sikirevci

Skip to content