OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – VODITELJ ZAŽELI

Temeljem oglasa za prijem u službu na određeno, objavljenog dana 09. svibnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči općine Sikirevci te internet stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr, Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju), Zapisnika Povjerenstva za provedbu oglasa s priloženom rang-listom te Izvješća povjerenstva za provedbu oglasa (uz ranije utvrđenu rang-listu kandidata), a koji je dostavljen Pročelnici općine Sikirevci, u Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci, na radno mjesto – Viši/a referent/ica – Voditelj/ica projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ IV – 1 izvršitelj/ica, donesena je odluka o odabranom kandidatu.

Sukladno navedenome, na radno mjesto Viši/a referent/ica – Voditelj/ica projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ IV, odabrana je kandidatkinja Antonija Nikolić.

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) rješenje o prijmu u službu dostavit će se kandidatima prijavljenim na oglas. Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu donosi se rješenje o rasporedu. Izabrani kandidat dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu. Sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) osobama prijavljenim na oglas koje nisu podnijele pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatom prijavljenim na oglas, stoga im se ne dostavlja rješenje o prijmu u službu.

Ova obavijest biti će objavljena na web stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr te na oglasnoj ploči Općine.

Obavijest o izboru kandidata – VODITELJ ZAŽELI

Skip to content