Javni poziv na uvid u spis za gradnju infrastrukturne građevine spojnog cjevovoda crpilišta Sikirevci

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije poziva Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – spojni cjevovod crpilište Sikirevci – temeljni cjevovod, 2. skupine na 583, 581, 558, 544, 535, 1712, 1709, 1675, 1555, 1714, 1588, 1431, 839, 447, 475, 429/2, 346, 365, 428, 476/1, 478, 394/1, 394/6, 394/4 k.o. Sikirevci (Sikirevci).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.11.2018. godine u 8:00 sati, na lokaciji – Trg pobjede 26A, Slavonski Brod, tel: 035/558-590.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

PRILOZI

Poziv na javni uvid Brodsko-posavske županije

Skip to content