Javni poziv za zapovjednika VZO Sikirevci

Na temelju članka 15. stavak 1. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog
zapovjednika (NN br. 39/21) i članka 26. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19), Predsjedništvo Vatrogasne zajednice općine Sikirevci raspisuje :

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sikirevci

Općinski vatrogasni zapovjednik imenuje se na mandat u trajanju 5 godina. Na poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika mogu se prijaviti osobe oba spola (m/ž).
Sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) kandidat mora ispunjavati niže navedene uvjete :
– Razina obrazovanja – Srednja stručna sprema (SSS)
– Zvanje – Vatrogasni časnik
– 3 godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
Kandidati koji se prijavljuju na javni poziv moraju imati prebivalište na području Općine Sikirevci.
1) Kandidati su uz prijavu dužni priložiti slijedeće :
– Preslika važeće osobne iskaznice
– Dokaz o razini obrazovanja – preslika svjedodžbe / diplome
– Dokaz o stečenom zvanju vatrogasni časnik – preslika uvjerenja / diplome / svjedodžbe
– Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
– Potvrda o obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju najmanje tri godine
– Uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti – ne starije od 12 mjeseci
– Uvjerenje o nekažnjavanju
– Preslika vozačke dozvole B kategorije
– Preslika matičnog lista iz aplikacije Vatronet – dokaz o članstvu u VZO Sikirevci

2) Kandidati se na javni poziv mogu prijaviti isključivo pisanim putem slanjem prijave.

Prijava mora sadržavati minimalno slijedeće informacije :
– Osobni podaci prijavitelja (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona)
– Naziv tijela kojem se upućuje prijava
– Naznaku javnog poziva
– Popis dostavljene dokumentacije
– Datum prijave
– Vlastoručni potpis prijave
Osoba koja nije podnijela urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome
biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo na podnošenje žalbe protiv te obavijesti. Prijave se podnose u roku 8 dana od objave javnog poziva na stranicama : https://dvdsikirecvi.hr
www.opcina-sikirevci.hr te na oglasnoj ploči u Općini Sikirevci. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštom na adresu :
VZO SIKIREVCI
Alojzija Stepinca 9
35 224 Sikirevci s naznakom
”Javni poziv za Općinskog vatrogasnog zapovjednika – NE OTVARAJ”
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

VZO Sikirevci_Javni poziv za zapovjednika VZO Sikirevci

Skip to content