Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Općinsko vijeće Općine Sikirevci donosi Program raspolaganja poljoprivrednim zmeljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sikirevci. PRILOZI Program raspolaganja …

Read more

Skip to content