Uplate za komunalnu i grobnu naknadu bez naknade u Hrvatskoj pošti

Općina Sikirevci i HP-Hrvatska pošta d.d. zaključili su ugovor o naplati računa te će buduće troškove naknade kod plaćanja računa umjesto mještana plaćati Općina.

Od 08.04.2019. godine u poštanskom uredu 35224 Sikirevci uplate u korist računa Općine za komunalnu i grobnu naknadu možete plaćati bez naknade.

Skip to content