Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini na području Općine Sikirevci

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini, a sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo, koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.
Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za  pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine“ broj 5/2023.), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 EURA po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da  do zaključno s danom 01. rujna 2023. godine, u Općini Sikirevci, Ul. Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr ili u zgradi općinske uprave Općine Sikirevci, Ul. Ljudevita Gaja br. 4/a, 35224 Sikirevci, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.
Uz zahtjev obavezno priložiti:
– rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod
– izjavu korisnika da se grije na drva
– presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.
Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi općinske uprave Općine Sikirevci, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva 2023.

PRIVOLA ogrijev

Izjava da se korisnik grije na drva 2023

ZAHTJEV ZA OGRIJEV-2023

Skip to content