Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Sikirevci promijenila broj žiro računa i poslovnu banku. Od dana 15.03.2019. godine Općina Sikirevci posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom, a novi broj žiro računa

Općine Sikirevci glasi: HR85 2390 0011 8570 0000 0.

Sva plaćanja (zaključene ugovorne obveze, komunalna naknada i naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR59 24890041857000000), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR85 23900011857000000.

Napomena:
Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!

Evidentirajte promjenu ako koristite internet bankarstvo.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
JOSIP NIKOLIĆ,dipl.ing.

Skip to content