Javni natječaj za financiranje programa i potreba udruga u 2018. godini

(1) Općina Sikirevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture …

Read more

Skip to content