ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sikirevci za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  na području Općine Sikirevci za 2022. godinu u vremenu od  18. siječnja 2022. do 17. veljače 2022.g.

 

Dokumentacija za provedbu natječaja obuhvaća:

  • tekst javnog natječaja,
  • upute za prijavitelje,
  • obrasce za prijavu projekta,
  • obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
  • obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

 

Obrasci za prijavu su:

B1  Obrazac opisa programa ili projekta

B2  Obrazac proračuna programa ili projekta

B3  Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B4  Obrazac izjave o nekažnjavanju

B5  Obrazac o ispunjenim obvezama

B6  Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

B7  Obrazac za ocjenjivanje

 

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje su:

B8  Obrazac Ugovora o financiranju

C1  Obrazac opisnog izvješća

C2  Obrazac financijski izvještaj

 

1. Odluka o raspisivanju natječaja2022G

A1 Javnog natječaja2022

A2-upute za prijavitelje

A3 – Godišnji plan raspisivanja natječaja 2022

B1 Obrazac opisa programa ili projekta 2022

B2 Obrazac proračuna programa ili projekta_2022

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_2022

B4 Obrazac Izjave o nekažnjavanju_2022

B5 Obrazac o ispunjenim obvezama_2022

B6 Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju_2022

C1 Obrazac opisnog izvještaja_2022

C2 Obrazac financijski izvjestaj_2022

Skip to content