Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za razdoblje 2018.-2023. godine održati će se u periodu od minimalno 30 dana počevši od 22. veljače 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbe javnosti. Rok za dostavu mišljenja, prijedloga

Socijalna zaštita

Odluka o odabiru kandidatkinja

Temeljem Javnog poziva, objavljenog 05. veljače 2018.g., za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (23 mjeseca) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZA žene – ZA zajednicu” – Općina Sikirevci – Djelatnica za pomoć u kući, zaprimili smo

Socijalna zaštita

Javni poziv za prijavu korisnika

Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronični bolesnici), te osobe kojima je potrebna pomoć, potpora i podrška u kućanstvu da se jave u Općinu Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, ili na broj telefona 035/481-215 najkasnije do

Socijalna zaštita

Pozivnica na uvodnu konferenciju projekta “Za žene – za zajednicu”

Pozivamo vas na uvodnu konferenciju projekta “Za žene – za zajednicu” 30. siječnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, Sikirevci. Općina Sikirevci provodi Projekt ZA žene – ZA zajednicu koji je financiran

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 34. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”, br. 3/13) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci PONEDJELJAK, 29.

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 34. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”, br. 3/13) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci PETAK, ¸5.

2. javni natječaj za davanje u zakup poljoprivredno zemljište

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 5/2011) i Zaključka Općinskog vijeća o pokretanju postupka za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine

Zapisnik o otvaranju ponuda

Povjerenstvo za gospodarenjem imovine u vlasništvu Općine Sikirevci u sastavu: Josip Nikolić, za predsjednik Ivan Benaković, za člana Marija Štengl, za člana Mario Štrljić, za člana Petar Nakić, za člana pristupilo je dana 26. listopada 2017. godine sa početkom u

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content