Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za djecu koji pohađaju osnovnu školu školska godina 2022./2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije  broj  11/21), a sukladno Proračunu Općine Sikirevci , općinski  načelnik općine Sikirevci donosi   sljedeću:

 

ODLUKU

o dodjeli  jednokratnoj financijskoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora

za djecu koji pohađaju osnovnu školu

školska godina 2022./2023. godinu

 

I.

Donosi se Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći roditeljima za  nabavu radnih bilježnica i školskog pribora  za osnovnu školu za sve učenike osnovne škole od 1.-8. razreda  s prebivalištem u  Općini Sikirevci ( naselja: Sikirevci i Jaruge).

Sredstva su osigurana su u proračunu Općine Sikirevci za 2022.godinu.

 

II.

Jednokratna financijska pomoć školska godina 2022./2023. :

  • učenicima prvog (1.) do četvrtog (4.) razreda iznos od    250,00 kn po učeniku
  • učenicima petog (5.) do osmog (8.) razreda     iznos od    350,00 kn po učeniku.

 

III.

Dodjela jednokratne financijske pomoći vrši se na temelju zahtjeva predanoga od strane roditelja ili skrbnika.

 

IV.

Zahtjev  treba sadržavati podatak o nazivu učenika i  koji razred pohađa. Uz zahtjev prilaže se: preslika tekućeg ili žiro računa na koji će se doznačiti odobrena novčana sredstva.

 

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci od 30. kolovoza 2022. do 09. rujna 2022. godine.

 

V.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

 

                                                                                                 Općinski načelnik

                                                                                                 Josip Nikolić, dipl.ing.

PRIVOLA

1-4 RAZRED_Zahtjev za sufinanciranje radnih bilježnica 2022-2023.g

5-8 RAZRED_ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA 2022.G.

2022.Odluka-o-sufinanciranju-nabave-RADNE BILJEŽNICE-1

Skip to content