Sikirevčanka d.o.o. za razvoj i usluge

Kontakt

Ana Knežević, mag. oec., direktorica Sikirevčanke d.o.o.
Lj.Gaja 4/a, Sikirevci
OIB: 70934004059
mob: 0915567534

 

2024. godina

Obrazloženje financijskog plana 2024.

Financijski-plan-za-2024

Popis_o_dodijeljenim_bespovratnim_sredstvima_sponzorstvima_donacijama_ili_drugim_pomocima 2024.

I. izmjena plana javne nabave Sikirevčanka za 2024. godinu

Plan nabave 2024.g.

II. Izmjena cjenika 2023.g.

Cjenik 2024.g.

Plan i program rada za 2024.godinu

2023. godina

Statističko izvješće o JN za 2023.god.

I.izmjena Plan Nabave SIKIREVČANKA d.o.o sikirevcanka

Financijski_plan_za_2023_godinu

Popis_o_dodijeljenim_bespovratnim_sredstvima_sponzorstvima_donacijama_ili_drugim_pomocima 2023.

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023.GOD.

I.Izmjena cjenika 01.06.2023.

Cjenik 01.01.2023.

Plan Nabave SIKIREVČANKA d.o.o

 

2022. godina

Statističko Izvješće o JN za 2022. (1)

GFI-POD Sikirevčanka doo 2022

RGFI_Potvrda_2022_OIB_70934004059

Bilješke Sikirevčanka doo 2022

Popis_o_dodijeljenim_bespovratnim_sredstvima_sponzorstvima_donacijama_ili_drugim_pomocima 2022.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021, do 2022,

CJENIK SIKIREVČANKA

Izmjena cjenika

II. Dopuna cjenika 2022.god.

II. Izmjena cjenika komunalnih usluga, 21.7.2022.

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022.god.

SIKIREVČANKA d.o.o PLAN NABAVE 2022.

sikirevčanka_financijski_plan_za_2022_godinu

 

2021. godina

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika-2021

RGFI_Potvrda_2021_OIB_70934004059

Bilješke uz financijske izvještaje 2021

I.dopune plana nabave_ SIKIREVČANKA d.o.o. – 2021

Plan Nabave_ SIKIREVČANKA d.o.o. – 2021

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GOD.

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021.GOD.

popis_o_dodijeljenim_bespovratnim_sredstvima_sponzorstvima_donacijama_ili_drugim_pomocima 2021.

statističko izvješće o JN 2021

I. Dopuna cjenika 2021.

I. Izmjene cjenika 2021.

I. Izmjene pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 2021.

 

2020. godina

RGFI_Potvrda_2020_OIB_70934004059

GFI-POD Sikirevčanka doo 2020

Bilješke Sikirevčanka doo 2020

Plan Nabave_ SIKIREVČANKA d.o.o. – 2020

statističko izvješće o javnoj nabavi 2020.

CJENIK 2020.

popis_o_dodijeljenim_bespovratnim_sredstvima_sponzorstvima_donacijama_ili_drugim_pomocima

 

Planovi, programi, pravilnici, ostale odluke

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa

Odluka u vezi pravila s mogućnošću obavljanja dodatnog posla

Odluka u vezi pravila s darovima i naknadama

Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti

ETIČKI KODEKS

Skip to content