Sikirevčanka d.o.o. za razvoj i usluge

Kontakt

Ana Knežević, mag. oec., direktorica Sikirevčanke d.o.o.
Lj.Gaja 4/a, Sikirevci
OIB: 70934004059
mob: 0915567534

 

2021. godina

I.dopune plana nabave_ SIKIREVČANKA d.o.o. – 2021

Plan Nabave_ SIKIREVČANKA d.o.o. – 2021

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GOD.

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021.GOD.

 

2020. godina

RGFI_Potvrda_2020_OIB_70934004059

GFI-POD Sikirevčanka doo 2020

Bilješke Sikirevčanka doo 2020

Plan Nabave_ SIKIREVČANKA d.o.o. – 2020

 

popis_o_dodijeljenim_bespovratnim_sredstvima_sponzorstvima_donacijama_ili_drugim_pomocima

 

Planovi, programi, pravilnici, ostale odluke

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa

Odluka u vezi pravila s mogućnošću obavljanja dodatnog posla

Odluka u vezi pravila s darovima i naknadama

Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti

ETIČKI KODEKS

Skip to content