Registar službenih dokumenata

DatumDokumentDonešeno
12.4.2021.1 Odluka o dodjeli potpore KLOKY OBRTNačelnik
7.4.2021SUGLASNOST O ZAMJENIKU DVD SIKIREVCI. 2021docNačelnik
30.3.2021ODLUKA uvjeti kriteriji dodjele kapitalne financijske pomoći u 2021Načelnik
30.3.2021Plan vježbi civilne zaštite 2021Načelnik
30.3.2021Odluka načelnika poziva za objavu javni poziv 2021odtNačelnik
24.3.2021odluka-o-razvrstavanju-cesta-A.StepincaNačelnik
12.03.202151-21.Odluka o odabiru najpovoljnije ponudeNačelnik
26.02.2021ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE, ev. broj: 61-2021Načelnik
26.2.2021Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
23.02.2021IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom-2020 (1)Načelnik
19.02.2021Odluka načelnika o financiranju udruga 2021Načelnik
12.02.2021IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.
Obrazac 1 - Izvješće o provedi agrotehničkih mjera
Načelnik
21.1.2021Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Ev-17-21 ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA
Načelnik
15.1.20212. Odluka o raspisivanju natječaja 2021GNačelnik
04.1.2021Odluka-o-sufinanciranju-IGRAONICE1 (1)Načelnik
31.12.2020ODLUKA O POPISU IMOVINE 2020.Načelnik
2.11.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA JADRANKA JAKIĆ 2020.Načelnik
19.10.2020
Odluka - OSPUO SikirevciNačelnik
19.10.2020Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
1.10.2020Odluka o odobravanju financijske pomoći u novcu za ogrijev u 2020. g.Načelnik
27.7.2020Odluka-o-sufinanciranju-nabave-RADNE BILJEŽNICE-1Načelnik
08.07.2020Odluka o dodjeli potpore KRISTIJAN TOMASININačelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-2020. PRANJIĆ LUKA.Načelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-AGATIĆ MARINKO 2020.Načelnik
26.06.2020Odluka o dodjeli potpore CAFFE BAR NO2Načelnik
24.6.2020ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2020.Načelnik
4.6.2020Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore redovitim studentimaNačelnik
25.03.20202020. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveNačelnik
23.3.2020ODLUKA O STOŽERU SIKIREVCINačelnik
1.3.2020Odluka obračuna kvadratur stambenog djela putem aplikacije GeoportalNačelnik
19.02.2020Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama - 2020.Načelnik
13.2.2020Godišnje izvješće Gospodarenje otpadom 2019Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava prenamjena 2019.Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava LEGALIZACIJA 2019.Načelnik
13.2.2020IZVJEŠĆE o utrošenim sredstvima od zakupa zemlje 2019Načelnik
10.02.2020PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINUNačelnik
2.1.2020Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnik
23.12.2019.ODLUKA O POPISU IMOVINE 2019Načelnik
05.12.2019Odluka o dodjeli potpore MAJHEN GRADNJANačelnik
2.12.2019PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE 2019.-2020.Načelnik
25.11.2019Odluka o visini osnovice plaće službenika i namještenika u 2019 .g.Načelnik
18.11.20191 Odluka o dodjeli potpore MIJO NIKOLIĆNačelnik
28.8.2019Odluka o sufinanciranju programa igraonice 2019/2020Načelnik
31.7.2019PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2020. GODINU (6)Načelnik
29.07.2019.Odluka o odabiru izgradnja ceste Sikirevačkih branitelja FAZA II(1)Načelnik
2.7.2019Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Općine SikirevciNačelnik
14.6.2019Odluka o uključivanju u program SOR
Plan prijema osoba za SOR
Načelnik
11.6.2019Rješenje o prijemu u službu - komunalni redar Marija StažićNačelnik
27.5.2019.Odluka o isplati novčane pomoći studentimaNačelnik
24.5.201920-19.Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
21.5.201928-19.Odluka o odabiru Energetska obnova zgrada Ambulante Jaruge (1)

NOVO 28-19.ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Načelnik
20.5.201937-19.Odluka o odabiru Pješačke staze 2019. (1)

37-19 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda PJEŠAČKE STAZE.
Načelnik
15.5.2019ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga o ponovnoj javnoj raspravi o 2. izmjenama i dopunama PPUONačelnik
14.5.201928-19Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
9.5.2019III. Izmjene i dopune Pravilnika JUONačelnik
7.5.20191. Odluka o isplati novčane pomoći za studente 2019Načelnik
30.4.2019Plan prijema u službu 2019.Načelnik
2.4.2019Odluka o povjeravanju upravljanjem sportskim objektimaNačelnik
29.3.2019Zaključak o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine SikirevciNačelnik
20.3.2019Odluka o odabiru kandidatkinja - za žene - za zajednicu 2019Načelnik
18.3.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja Za žene - za zajednicuNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod od prenamjene polj.zemljištaNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće agrotehničke mjereNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod zakup zemlje u vl.RHNačelnik
7.3.2019Odluka o početku postupka jednostavne nabaveNačelnik
5.3.2019Odluka o imenovanju povjerenika CZNačelnik
1.3.20192018. IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadomNačelnik
25.2.2019Odluka o sufinanciranju vatrogasne opreme za središnju postrojbu DVD SikirevciNačelnik
14.2.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
31.1.2019II. Izmjena i dopuna Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnik
10.1.2019Plan prijma JUO SikirevciNačelnik
8.1.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Sikirevci za 2019. godinu
Načelnik
2.1.2019Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019

Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Općine Sikirevci 2019
Načelnik
20.12.2018Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine SikirevciNačelnik
20.12.2018Odluka o korištenju mobitela
Načelnik
19.12.2018Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnikl
4.12.2018PLAN-UPRAVLJANJA-IMOVINOM-U-VLASNIŠTVU-OPĆINE-SIKIREVCI-ZA-2019.-GODINUNačelnik
16.10.2018Odluka o početku jednostavne nabave JN 27/18 - Izgradnja pješačke staze Ulica Vladimira Nazora SikirevciNačelnik
30.9.2018Odluka o odabiru izvođača usluga za izradu PPUO Sikirevci uz opravdani razlog (žurnosti)Načelnik
17.9.2018Izvješće o kreditima i zajmovima na dan 30.6.2018Načelnik
17.9.2018Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjene PPUO SikirevciNačelnik
17.9.2018Odluka o uspostavi registra imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine SikirevciNačelnik
12.9.2018Obrazloženje izvršenja proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
22.8.2018Odluka o novčanoj pomoći za nabavu udžbenika 2018/2019. godinaNačelnik
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
18.7.2018Polugodišnje izvješće o radu načelnika 30.6.2018.Načelnik
5.7.2018Odluka o isplati novčane pomoći studentima za 2018. godinuNačelnik
27.6.2018Rješenje o imenovanju komisije za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika - izmjena i dopunaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnivanju radne skupine za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
20.6.2018Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesrećaNačelnik
1.6.2018Zaključak_komunalno redarstvoNačelnik
16.5.2018Odluka_strateška procjena PGO na utjecaj za okolišNačelnik
9.4.2018Odluka o provođenju postupka II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja OpćineNačelnik
3.4.2018Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanjaNačelnik
3.4.2018Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, 2018. godinaNačelnik
13.3.2018Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem reduNačelnik
1.3.2018Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za radNačelnik
23.2.2018Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
16.2.2018Odluka o odabiru kandidatkinja za žene za zajednicuNačelnik
2.2.2018Odluka o prihvaćanju izvješća inventornog povjerenstvaNačelnik
15.1.2018Odluka o izradi plana gospodarenja otpadomNačelnik
12.1.2018Plan prijema u službu 2018Načelnik
4.1.2018Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje javnih potrebaNačelnik
2.1.2018Odluka o popisu imovine i obveza za 2017. godinuNačelnik
15.12.2017Odluka o imenovanju EU projekt Slavonski Brod 3Načelnik
15.12.2017Izvješće načelnika 6-12 mjesec 2017.Načelnik
27.10.2017Odluka o raspisivanju 2. natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Sikirevci, kčbr. 2214 (Jarčište)Načelnik
19.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja poljoprivredno zemljište 19.10.2017Načelnik
16.6.2016Poslovnik o radu stožera za civilnu zaštituNačelnik
15.6.2016Odluka o osnivanju stožera civilne zaštiteNačelnik
31.5.2016Odluka o imenovanju mrtvozornikaNačelnik
31.3.2016Odluka da nema potrebe za izradom utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa 2015-2019Načelnik
23.1.2015Odluka o imenovanju osobe za informiranjeNačelnik
23.1.2015Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine SikirevciNačelnik

Ukupno dokumenata: 332, zadnje ažuriranje 2021-04-12 07:37:26.

Skip to content